Метки: Кыргыз тарыхы

0

Кыргыздын түштүк аймагынан чыккан кыраан – Кубат бий

Кубалап ишти көп кылган Кучак жайып эл жыйган Манас болгон кыргызда Жомокто калып баяны Жоголуп кетти далайы, – деп “Негиз” китебинде жазылгандай, көпчүлүк учурда баатырларыбыздын жасаган эрдиктери жомокко айланып, эл оозунда айтылып калса, кээ...

0

Арийлердин «түпкү ата журту» каер?

(Уландысы. Башы) Кандай болгон күндө да, жеке кызыкчылыктан жана сыймыктан илимий изилдөө жогору болуш керек. Менин айтайын дегеним, санжыралардын көпчүлүгү жана улуу «Манас» эпосунун маалыматы боюнча да, Угуз хан «түп ата», ал эми Кыргыз...

0

Арийлердин «түпкү ата журту» каер?

(Уландысы. Башы) Угуз каган менен Түрк атанын жери каер? Санжыраларда, Угуз кагандын жана Түрк атанын «ата журту» тууралу сөз болгондо, алардын жашаган жери Ысык - Көл өрөөнү экени айтылат. Мисалы, Рашид ад-дин жазган баянда...

0

Кыргыздардын IX-X кк. тарых булактарында чагылдырылышы

Бул макала Бишкек шаарында өткөн Улуу Кыргыз Кагандыгынын түзүлгөндүгүнүн 1170 жылдыгына арналган «Кыргыз кагандыгы түрк цивилизациясынын алкагында: кыргызтаануу маселелери» аттуу эл аралык илимий конференциянын алкагында даярдалган. Араб адабиятындагы байыркы кыргыз уруулары жөнүндөгү эң алгачкы...

0

Акылман сөзгө маани берели!

Жакында Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунда Мамлекетти бекемдөө жылына арналып, акылмандар Сарт аке менен Тилекмат акелерди эскерүү жыйыны болуп өттү. Анын жүрүшүндө аталган Акелердин эстелигинин жанында куран окулду. Келген меймандар тарыхый музейдин материалдары менен таанышышты....

0

Улуу Кыргыз державасы жана мамлекеттүүлүк

Орто кылымдагы кыргыздар курган саясый биримдикти тарыхчы адистер «Кыргыз мамлекети», «Кыргыз каганаты», «Улуу Кыргыз державасы» жана «Улуу Кыргыз дөөлөтү» деп атап жүрүшөт. Илимде «терминдер туурасында талашпайт, алар боюнча келишилет» дегендей, ар бир изилдөөчү өзүнө...

Кыргыз элинин тагдырын чечкен тарыхий согуш 7

Кыргыз элинин тагдырын чечкен тарыхий согуш

Кенесары Касымов (1802-1847) Абылай хандын небереси 1837-жылы Орто Жүздүн башына бийликке келип, 1841-жылы жалпы казак төрөлөрүнүн курултайында ак кийзге салынып, бүткүл казак элине расмий хандыкка көтөрүлгөн. Ал Орсиядан бөлүнүп, өзүнчө Казак хандыгын түзүүгө аракет...

1

Байыркы бабалардын элестеринен көзгө сүртүмдөр

РЕДАКЦИЯДАН: Сүйүнчү! Байыркы Кыргыз мамлекетин түптөгөндөрдүн дайны чыкты! Гезитибизге бул эксклюзивдүү маалыматты Кытайдагы кандашыбыз, атпай кыргыз журтуна аттын кашкасындай таанымал окумуштуу Макелек Өмүрбай агабыз өз колу менен алып келип тапшырды. Президентибиздин жарлыгы менен “Мамлекет-түүлүктү...

Темирбек ТОКТОГАЗИЕВ, изилдѳѳчү, тележурналист: “Кытайда Манастын тарыхый инсан экенин тастыктаган сүрѳттѳр бар” 1

Темирбек ТОКТОГАЗИЕВ, изилдѳѳчү, тележурналист: “Кытайда Манастын тарыхый инсан экенин тастыктаган сүрѳттѳр бар”

Кийинки убактарда Темирбек Токтогазиевдин Манас баатыр тарыхта жашап өткөн инсан экенин изилдеп, тактап, далилдеп жазып жүргөндүгү коомчулукка кеңири белгилүү. “Манас” эпосунун бир канча варианттарын иликтеп, Кыргыз, Алтай, Хакас, Тажик, Казак, Кытай мамлекеттеринин кыйла жерлеринде...

Кадыралы Конкобаев: Саян-Алтай илимий экспедиция 100 миңдеген сүрөт камтылган илимий материал жыйнады 0

Кадыралы Конкобаев: Саян-Алтай илимий экспедиция 100 миңдеген сүрөт камтылган илимий материал жыйнады

Саян-Алтай илимий экспедициясы Түштүк-Сибирь аймагынан 100 миңдеген сүрөт, ондогон сааттык илимий материал жыйнады. Бул тууралу бүгүн маалымат жыйында аталган экспедиция жетекчиси, Кыргыз-түрк «Манас» университетинин профессору Кадыралы Конкобаев билдирди.