Метки: Кыпчак тили

Зоболосу зор кыпчак тили кыпчак тили 0

Зоболосу зор кыпчак тили кыпчак тили

Ири окумуштуулардын дарегине айтыла турган "Арабызда басып жүргөн энциклопедия" теңөөсүнүн маанисин филология илимдеринин доктору, фундаменталдуу илимий эмгектери менен аалам түркологдорун моюндаткан Александр Николаевич Гаркавецти көргөндө түшүндүм. Александр Николаевич азыр Казакстандын Улуттук илимдер академиясына караштуу...