Помечено: Кыргыз улутчулдары

0

Улутчул платформа

Эл жана мамлекет Кыргызстан – унитардуу, эч кимге баш ийбеген, өз алдынча мамлекет. Кыргыз эли – Кыргызстандын негиздөөчүсү жана анын мындан ары өнүгүшү үчүн негизги жоопкерчиликти өзүнө алган түпкү улут. Кыргызстандын эли – анын...