Помечено: Кубат бий

0

Кыргыздын түштүк аймагынан чыккан кыраан – Кубат бий

Кубалап ишти көп кылган Кучак жайып эл жыйган Манас болгон кыргызда Жомокто калып баяны Жоголуп кетти далайы, – деп “Негиз” китебинде жазылгандай, көпчүлүк учурда баатырларыбыздын жасаган эрдиктери жомокко айланып, эл оозунда айтылып калса, кээ...