Помечено: К.Таштаналиева

Кундуз Таштаналиева: "Музыканы сактоого жалгыз артисттин алы жетпейт" 0

Кундуз Таштаналиева: "Музыканы сактоого жалгыз артисттин алы жетпейт"

Комуз, ооз комуз, кыл кыяк, чоор, чопо чоор сыяктуу улуттук аспаптарды даңазалаган кыргыз этнографиялык "Камбаркан" ансамбли кыргыз элинин салттуу музыкасын, фольклорунун өнүгүшүнө өз салымдарын кошуп келет. Бүгүнкү күндө "Камбаркан" ансамблинде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген...

Ырчы Кундуз Таштаналиева: "Сайракан элем бир кезде" 0

Ырчы Кундуз Таштаналиева: "Сайракан элем бир кезде"

Өнөр угуту көкүрөктө көлкүлдөп кайнап турса муундан-муунга кан аркылуу ээ-жаа бербей тороп, анан урпактардын кай-бирөөсүнүн дилинен обон болуп төгүлүп, күү болуп куюлуп, ыр болуп сабалып уламадай уланып кете берет тура. Бүгүнкү мейманыбыз Кундуздун чоң...