Помечено: ковбой

Американын ковбой ээри биздики менен киндиктеш 0

Американын ковбой ээри биздики менен киндиктеш

Кыргыз "ат, аттан кийин жат" дейт. Албетте, аты болгондон кийин анын ээри да болмогу абзел. Бирок, күндө урунуп жүргөн ээрдин доорлордун бүктөмүнөн келген, байыркы бабалар менен жашташ, өтө эле көөнө буюм экенине маани бербейт...