Помечено: кийик

Эки оңко тургузган мергенчи 0

Эки оңко тургузган мергенчи

1959-жылы ноябрь айынын аягында Кара-Кулжадан Алай-Кууга сапар тартып калдык. Кара-Таштан Тар суусунун жээги менен баратабыз. Кууш капчыгай. Асман гана көрүнөт. Бир канча жол жүргөндөн кийин тал, жылгындуу, бадалдуу сайга туш келдик. Ал жерден сексенге...