Помечено: казак

0

Казактар

"Шайкалып тузелген шанырак" деп мурунку муундан ар бир казак өз өмүр баянын баштаган. Мейли элдин негизги уюткусу - 11 миллиондойу жашаган түпкү мекени Казак жериндеби, бүгүнкү күндө төртүнчү мууну катары 39 миңдейи байырлаган биздин...

Казак эл жазуучусу Мухтар Магауин 70 жашта 0

Казак эл жазуучусу Мухтар Магауин 70 жашта

Казак эл жазуучусу, таанымал тарыхчы Мухтар Магауин үстүбүздөгү аптада 70 жашка толду. “Бир ууч буудай”, “Казак тарыхынын алиппеси”, “Көк мунар, “Шахан-Шер”, “Казак ордосу” жана башка чыгармалардын автору 1940-жылы Семей облусунда мугалимдин үй-бүлөсүндө туулган. Жазуучунун...