Помечено: Каттама

Каттама 0

Каттама

Камырдан жасалган кургак оокаттардын эң кадырлуусу каттама болуп эсептелет. Керектелүүчү азыктар: 1кг ун, татым туз, 200-250 грамм каймак, 350-450 грамм сары май. Даярдоо ыкмасы: Камырды кадимки кесменикиндей катуу жууруп, бир аз тыныктырып коебуз. Тыныккан...