Помечено: кан таламай

Кан таламай 0

Кан таламай

Чүкөлөрдү көп кылып чогултуп алып, баары бирдей чүкө кылып, ортого хан деп кызыл түскө боёлгон чоң чүкө чыгарылат. Чүкөнү калчаганда кан таа туруп калса, анда таламай башталат, эгер алчы турса 3 жолу өкчөлөт. Кайра...

Кан таламай 0

Кан таламай

Оюнчулардын саны 2—6 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча, бөлмө. Оюнда колдонуучу буюмдар: чүкөлөр.