Помечено: камчы

Баркталбай калган кыргыз камчысы 0

Баркталбай калган кыргыз камчысы

Дээрлик ар бир кыргыздын үйүндө камчы кездешет. Заманга жараша ал мурункудай колдонулбай, шаардыктар үчүн сувенир катары үйдө турат. Камчы – ат жабдыктарынын бири. Кыргыздар эзелтеден бери камчыны колдонуучу буюм, колундагы курал катары гана урунбастан,...