Помечено: Калыгул олуя

Ормон хан жана Калыгул 0

Ормон хан жана Калыгул

Ордо оюну Балбайды баш кылып, бугулар тогуз ордочу алып чыкты. Төрөгелдини баш кылып сарбагыштар дасыккан ордочуларын чыгарды. Миң чийкил чүкөнү Боронбай чыгарды, миң кызыл тазыл чүкөнү Ормон хан чыгарды. Адегенде ат жарыштырып, сака калчашты....