Помечено: календарь

Ай-санат 0

Ай-санат

“Календарь” деген түшүнүктү “ай-санат” деп айтууну сунуш кылам. Колдонулуп жүргөн кыргыз календары “кыргызмын” деген жаранды иренжите турган абдан чаржайыт жана келишимсиз! Баамдап көрүңүздөрчү – “Баш оона, көчүк оона, бут чалын” жана башка, абдан жарашыксыз...

Кыргыздар элеттик Григорийин тааныбай жатабы? 0

Кыргыздар элеттик Григорийин тааныбай жатабы?

Биздин билишибизче, 1996-2000-жылдары кыргыздын окумуштуу-академиктери "Ай, Күн календарын жаңылабай туруп, ар кандай адашуулардан оолактай албайбыз" дешип, жаңы Ай, Күн календары жаралып, 2003-жылы "Теңир Ордо" улуттук мурастарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү коомдук фондунун жетекчиси Дастан...