Помечено: каңды

«Каңдылар-1» - тарыхый, документалдуу чыгарма 0

«Каңдылар-1» - тарыхый, документалдуу чыгарма

Окуган дагы, окубаган дагы арманда! Кыргыздарда: “Жети атасын билбеген - жетесиз кул”- деп бекеринен айтышпайт. Жети атаны билүү үчүн санжырага кайрылабыз. Санжыра - бул тарых. Кыргыздын тарыхы болсо ооздон-оозго өтүп гана сакталып келген. Жалпы...