Помечено: К. Жусупов

Залкар 0

Залкар

Устатка ийбадат Залкар деп ушу кишини айтып, сыймыктансак куп жарашат. Улуттун рухий жоокери жөнүндө ой-куту уютулган шамдай күйгөн ыйык сөздөр менен кагазга жазып да, ташка чегип да, жүрөккө жымырсак болор эле. Ал өз элинин...

Адабияттын Баба дыйканы 0

Адабияттын Баба дыйканы

Сүрөт "Азаттыктан" алынды Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Кеңеш Жусупов агай менен ар дайым жолуккан сайын, бул дүйнөдө ушундай улуу тазалык бардыгын, токпейилдик бардыгын, көп адамдар жете албаган бийиктик бардыгын...

Улуу чынардын көлөкөсүндө 0

Улуу чынардын көлөкөсүндө

Сүрөт Уикипедиядан алынды Кыргызда бир киши бар. Өзү айткандай кыбырап-сыбыраган карыялык куракка жеткенге чейин кыргызга тоодой кызмат кылды. Ааламды алаканына салып, акылманча айландыра ойлонуп, дыйканча кажыбай мээнеттенди. Кыйратып салдым деп кыйкырбады. Күлгүндөй жигит курагында...

Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш ЖУСУПОВ: "Саясаттан маданиятка көчөлү" 0

Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш ЖУСУПОВ: "Саясаттан маданиятка көчөлү"

- Агай, алгачкы кепти рухий маданиятка тиешелүү патриоттуулуктан баштасак. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? - Туура кеп баштапсыңар. Азыркы элдин көпчүлүгү жалаң гана саясат, байлык, жеп-ичкендик жана кара курсактын камы жөнүндө жедеп сүйлөгөнгө, ойлогонго...

"Айтматов ааламы" 0

"Айтматов ааламы"

Чыңгыз Айтматов бул тирүүлүктө (XX-XXI кылымда) чагылган сыяктуу бир жарк эткен, Ала Тоонун чакан айылынан ааламга нуру чачыраган улуу жазуучу.

Рухий коңгуроо 0

Рухий коңгуроо

Эки жылдан бери алатоо аймагында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү, чыгармачылыгы, коомдук ишмерлиги, сүрөткерлиги жана даанышмандыгы мурдагыдан да өзгөгө оболоп айтылып, эскерилип, даңазалана баштаганына биз күбө болуп, курсантпыз. Азыр да Ч.Айтматовдун өмүрү, чыгармачылык магиясы,...

Сулуулукка чакырган Мурза Гапаров 0

Сулуулукка чакырган Мурза Гапаров

Нооруз күнү таланттуу жазуучу, биздин газетанын биринчи редактору Мурза Гапаров туулган. Совет учурунда Нооруз майрамы куугунтукталып, эл унутуп калганда анын кандай болорун, кантип майрамдаларын да ушул Мурза Гапаров жазып чыккан. Азыр эми бизге Нооруз...