Помечено: К.Жуманазаров

Улуу поэзияны улаган акын 0

Улуу поэзияны улаган акын

Боордошубуз, авар классик акыны Русул Гамзатов: «Мени дүйнө эли акын катары тааныганы менен, тоодогу тепкедей айылымдын эли тааныбаса, дүйнө элинин баасы бир тыйын» деген экен. Анын сыңарындай мен  кеп кыла турган таланттуу акын, чыгаан...

Кудай берген акындын жан дүйнөсү 0

Кудай берген акындын жан дүйнөсү

(Эссе) Жарты кылым өтсө да акын курбумдун элеси, жорук-жосуну, анын муңайым мүнөзү күнү бүгүнкүдөй кулпурган өңүндө. Ал экөөбүз алгач ирет жолукканда орто бойлуу, сары чийкил, кой көздүү, өзүн басыңкы туткан, ачылып көп сүйлөбөгөн түрүн...