Помечено: К.Турапов

Керим Турапов: Сексендеги атамдын үнүнө менин үнүм жетпей калган 0

Керим Турапов: Сексендеги атамдын үнүнө менин үнүм жетпей калган

- Керим агай, сиздин "Туулган жерди сагынуу" деген ырыңыз мага алыста жүргөндөрдүн гимниндей эле сезиле берет. "Бал жыттанган таттуу кымыздай, тууган жердин суусун сагынам" же "жүрсөм дагы алыс араңан, Ата Журтум кетпей санаамдан" дейсиз......