Метки: К.Сабыров

Каякка учат Лейлектин турналары, ... Курбаналы?.. 0

Каякка учат Лейлектин турналары, ... Курбаналы?..

Кыргыз адабиятынын 70-жылдардагы поэзия гүлдөрүнүн бири Курбаналы Сабыров эле. Ооба, каркырадай катарлаш чыгышкан таланттуу акындар Жолон Мамытов, Турар Кожомбердиев, Табылды Муканов, Орозбай Көчкөнов, Сатыбалды Кадыров, Курбанбай Калдыбаев ыр менен жашап, бири-биринин көркү эле. Кайран...

Кайгы баскан карыптай, карып кеткен алп акын 0

Кайгы баскан карыптай, карып кеткен алп акын

Акын Курбаналы Сабыровду эскерүү Бир учур кыргыз адабияты курак жагынан жаш, талант жагынан күчтүү жоон топ акындарынан ажырады. Алар - Жолон Мамытов, Турар Кожомбердиев, Беганас Сартов, Табылды Муканов жана Курбаналы Сабыров. Алар аз жашашты....

1

Курбаналы Сабыров

(1942–1981) Курбаналы Сабыров Лейлек районундагы Гордой айылында 1942-жылы 17-апрелде туулган. 1959–1966-жж. Бишкек шаарындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде окуган. 1966-жылы Баткен районундагы Коргон орто мектебинде мугалим, 1966–1969-жж. Баткен районунда «Кызыл-Туу» гезитинде кабарчы, 1969–1974-жж. Ош облустук радио...