Помечено: К.Орозов

0

Карамолдо Орозов

Кыргыздын алп комузчусу Комузчулардан таптакыр башкача. Башкачалыгы-ар бир күүсү өзүнчө бир тең эч бир комузчу жетпейт, тең келбейт. Күүлөрүндө кыргыз элинин өткөндөгү турмушу, кайгысы, күйүтү, кубанычы, меймандостугу жана башка жактары баяндалган. Биз поэзиядагы турмушка...

Улуу комузчу, элдик музыканын классиги 1

Улуу комузчу, элдик музыканын классиги

Улуу комузчу Карамолдо Орозов чыныгы элдик киши, элдик комузчу, улуттук музыканын классиги. Ал 1882-жылы туулуп, 1960-жылы 8-июлда 77 жаш курагында каза болду. Анын кыргыз элинин музыкалык искусствосу өсүп, бүгүнкү деңгээлге жетишине эбегейсиз зор салым...

Карамолдо комузун күнүгө баптап турчу… 0

Карамолдо комузун күнүгө баптап турчу…

Кыргыздын кылым арыткан өнөрү - комузчулук. Ансыз эл катары өзүбүздү элестете албайбыз. Бул керемет өнөрүбүздү ааламга тааныткан Нурак Абдракманов, Самара Токтакунова, Зайнидин Иманалиев баштаган комузчуларыбыз бар. Аталган үчөөнү улуу көчтү улаган акыркы "могикандар" деп...