Помечено: К.Нурбеков

0

Нурбеков - алгачкы диссидент, анык аристократ

Эрдик жана каармандык дегендин ар кандай түрлөрү бар го. Жоо жаракты шайланып, эл четинде, жоо бетинде жүрмөк бар - бул бир эрдик. Экинчи эрдик - ойдун, пикирдин эрдиги, баатырларча айтылган батыл сөздүн эрдиги. Биз...