Помечено: күлүк

Таалайбек Мырзакматов, саяпкер: "Чыгаан күлүк 1 чакырымды 1 мүнөттө багынтат" 0

Таалайбек Мырзакматов, саяпкер: "Чыгаан күлүк 1 чакырымды 1 мүнөттө багынтат"

"Ат адамдын канаты" демекчи, саяпкер Таалайбек Мырзакматов "Көк бөрү" боюнча алдыңкы сапта келаткан командалардын бири "Суусамыр" командасынын жигиттери минген жылкыларды таптап келет. Камбар ата тукумунун "тилин билет" десек да аша чаппастырбыз. Себеби, дал Таалайбек...

Мыкты күлүктөр тарыхта жашап келет... 0

Мыкты күлүктөр тарыхта жашап келет...

"Жакшы ат бир камчы, жаман ат миң камчы", "Жылкы, жылкы, жылкыдыр, жылкы элдин мүлкүдүр", "Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны", "Ат - адамдын канаты" дешет кыргыздар. Байыркы убактарда бир ат үчүн кызынан,...

Күлүктөр 0

Күлүктөр

Жолборс, илбирс, арстан сыяктуу жапайы жаныбарларга, ит, кой, эчки, уй сыяктуу жандыктарга да эч качан сын айтылбайт. Сын адам менен жылкыга карата гана айтылып келет алмуздаткан. Жылкы жаныбардын керемет зор касиетке, урматка ээ болгон...

Күлүктү күлүк кылган саяпкер 0

Күлүктү күлүк кылган саяпкер

(Уландысы. Башы) Тулпарлардын дүңгүрөгөн дүбүртү Кер-Төбөл тайдын даңкы кунанынан башталды. Аягы Талас, башы Сары Өзөн-Чүй, Казак жергесинде болгон атактуу аш-тойлордо Кер-Төбөл кунан чабылбай калбады. Ошонун баарында 30-40 км. чабыштарда биринчиликти берген жок. Көл айланып...

Күлүктү күлүк кылган саяпкер 0

Күлүктү күлүк кылган саяпкер

Сары өзөн Чүйдөн көгүлтүр Ысык-Көлдү көздөй жол тартып бара жатканда Ысык-Ата  суусу менен Улуу Жибек жолу кесилишкен жерде чоң сүрөткө туш келесиз. Бул сүрөттө Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери, атактуу жылкычы Байзак уулу Жумакмат...

Төрөбай Өмүрзаков: "Таза кандуу күлүктөрдүн жоголуп кетүү коркунучу бар" 0

Төрөбай Өмүрзаков: "Таза кандуу күлүктөрдүн жоголуп кетүү коркунучу бар"

- Төрөбай ага, учурда сизди ата-бабыздын көөнөргүс мурастарынын бири болгон саяпкерликке ык койгон замандаштарыбыздын бири катары таанып отурабыз. Маегибиздин башында өзүңүз тууралуу кеңири кеп салып, азын-оолак өмүр жолуңузга токтоло кетсеңиз? - Орто билим алып...