Помечено: Көчмөндөр

Көчмөндөр цивилизациясы 1

Көчмөндөр цивилизациясы

Редакциядан: Жакында окумуштуу-публицист С.О.Байгазиевдин "Цивилизация жана Ата-журт тагдыры" аттуу публицистикалык бир томдугу жарык көрдү. Аталган китеп Кыргызстан жазуучулар союзунда окумуштуулардын, сынчылардын, жазуучулардын, журналист-публицисттердин жана студенттердин катышуусунда талкууланып, жогорку баага арзып отурат. Кыргыз окурмандарын кайдыгер...