Помечено: Көчмөндөр цивилизациясы

Дүйнө үч катмардан турабы? 0

Дүйнө үч катмардан турабы?

Биздин эң байыркы бабаларыбыз "дүйнө үч катмардан турат" деп ишенген. Эң Жогоркусу - Көк (Асман) же Жарыкчылык, Ортоңкусу - Жер-суу же Тиричилик, Төмөнкүсү - Жер асты же Караңгылык. Бүт дүйнөнү жаратуучу Көкө Тэңири так...

Көчмөндөр цивилизациясы 0

Көчмөндөр цивилизациясы

(Уландысы. Башталышы газетанын өткөн санында) Кыргыз эли мына ушундай кайталангыс руханий, адеп-ыймандык жана материалдык маданиятын өзүнүн миңдеген жылдык узак тарыхында дүйнөнүн ой-чуңкурун көрүп, Азиянын бороон-чапкындуу мейкиндеринде, жашоо үчүн каарман күрөштүн жолдорунда азап-тозокту, ысык-суукту, ачуу-таттууну...