Помечено: Изник

XI кылым. Византия империясындагы согуш. Кыргыз баатырлары 0

XI кылым. Византия империясындагы согуш. Кыргыз баатырлары

(Уландысы. Башы) Кийин, түрк сельжуктарына XI кылымдын башында Ысык-Көл жана Чаткал чөлкөмдөрүнөн "каңды" уруусунан Сулайман көчүп барып, анын небереси Осмон империя түптөгөн. Ошол Осмондун баласы Орхон - Осмон империясынын 2-императору болгон (1324-1364-жж.). Орхон ушул...