Помечено: Искууство

0

Токтогулдун «Алымкан» ырынын өз обону

  Кыргыз элинин музыкалуу-поэтикалык көркөм өнөр маданиятында Токтогулдун “Алымкан” ыры Бектемир Эгинчиевдин обону менен кеңири тарап угуучунун сезими менен оюна аябай сиңип алгандай баалуулукта. Бул талашсыз. Бирок, Токтогулдун бүгүнкү күндөгү бийик даражалуу салтанаты өтүп...