Помечено: Ийикчи Эшен

1898-жыл. Ийикчи Эшен окуясы 3

1898-жыл. Ийикчи Эшен окуясы

Бул жер атамзамандан Миң-Дөбө деп аталган. Ал жерде миң эки жүз адам жашап, алар эки аминдикке, он бир элүү башылыкка бөлүнгөн, өзбек, кыргыз, тажик аралаш отурукташып, килем, таар, кийиз, жип сыяктуу кол өнөрчүлөрү базар...