Помечено: И.Жумабаев

Искендер Жумабаев: Биз түшүнгөн руханий баалуулуктар эми кайрылып келбейт 0

Искендер Жумабаев: Биз түшүнгөн руханий баалуулуктар эми кайрылып келбейт

Абийирдүү азчылык калыптанбаган коом турмушу ар дайым моралдык ориентирдин бузулуусуна алып келери адамзат тарыхында далай кайталанган. Бүгүн караламан калктын түркөйлүгүнөн мурда коомдун илим-билимдүү алдыңкы катмары түркөй үчүн академик, доктор, профессор даражасын сатып алган интеллектуалдуу...