Помечено: Г.Сарногоева

0

Гүлсана Сарногоева: «Кыялым – кайрадан тарых музейинде иштөө…»

Көчмөндүк кыргыздын канында бар. Ушул азыркы цивилизация доорунда да ошол кан-жанга тынчтык бербей туйлаткан бабалар чакырыгы ойноп кетип, Кыргызстандан миңдеген чакырым алыстарга кетип, жашап, иштеп жүргөн замандаштарыбыздын бири, кыргыз Эл акыны, көйкашка талант Байдылда...