Помечено: Фольклор

Памир кыргыздарынын элдик ырлары 0

Памир кыргыздарынын элдик ырлары

Кыргыз элдик ырларын түрлөргө бөлүүдө биз эки негизге таянабыз. Бири, Кыргызстан жана Жуңголук адабиятчылар жазган кыргыз эл ооз адабияты жөнүндөгү жалпы баяндар менен кыргыз адабият тарыхтарында колдонулган ыкма; экинчиси, «Жуңго жөө жомоктору, элдик ырлары,...

0

Бурулчанын селкинчек

Көчмөн элдин турмушуна, тарыхына, каада-салтына, үрп-адатына ортоктош болуп, улуу касиеттерди өркүндөтүп келген өнөрпоз селкилердин айтылуу өкүлү Бурулча Осмонбек кызы Көл өрөөнүнүн күнгөй бетиндеги Ой-Булак деген күрдөөлдүү айылда туулган. Анын өмүр жолу өткөн кылымдагы теңине...

Элдик ырлар 3

Элдик ырлар

БУРУЛЧАНЫН СЕЛКИНЧЕК (өзүнчө баракта) БЕКБЕКЕЙ Жылкы уурдаган куучунак. Белиңдеги чочморуң, Ыргай эмей эмине? Ыргалып короо кайтарган, Жыргал эмей эмне? Кайтарган короом сак болгой, Эртең бетим ак болгой. Ай караңгы түн экен, Азыр болчу күн...

"Кара жорго" - шайдоот кыргыз бийи 0

"Кара жорго" - шайдоот кыргыз бийи

Буга чейин эл арасына кеңири тараган “илгерки кыргыздар бийлеген эмес” деген түшүнүктү “Кара жорго” деген бир гана ыр-бий жокко чыгарды. “Кара жоргонун" шарапаты менен кыргыз бийлери түп нускасынан жанданып элибизге кайтаар алдында турат. Бул...

Байчечекей 0

Байчечекей

(уламыш) Илгери өткөн заманда короо-короо малы, өрүш бербеген жылкысы, сандыгына батпаган алтын-зери бар бир бай болуптур. Бай сексенге таяп калса да бала көрбөй, «баланын ыңаалаган үнүн укпай, бул жашоодон куу баш өтөмбү» – деп...

Асан Кайбылда уулу: "Айкүмүштүн такилет" 0

Асан Кайбылда уулу: "Айкүмүштүн такилет"

(Уламыш) Илгери Карабек, Малабек, Жаныбек деген үч бир тууган Алайды жердеп турушкан экен. Үч бир туугандын эң кичүүсү Жаныбектин Айкүмүш деген кызын Карабек болуш асырап алат. Айкүмүш ары акылдуу, ары сулуу болуп, комузду да...

Алтынбек Каленов: "Машина утуп алсам деп кыялдангам" 0

Алтынбек Каленов: "Машина утуп алсам деп кыялдангам"

Кыргыз радиосунун жана Ысык-Көл областынын 80 жылдыгына карата "Ысык-Көл Кадыр түн - 2011" фестивалы 29-30 июлда Чолпон-Ата шаарында болуп өттү. Аталган фестиваль эстрада жана фольклор болуп экиге бөлүнүп, эки тур менен жыйынтыкталды. Калыстар тобу...

Түлкүгө алданган карышкыр 0

Түлкүгө алданган карышкыр

(жомок) Бир жолу карышкыр менен түлкү жолдо чогуу келатышып мүшөккө салынган койдун майлуу куйругун таап алышат. Түлкү дароо: – Каке, бул майлуу куйрук турбайбы. Жолдо туруп жегенибиз болбойт го. Кел, тетиги бийик тоонун башына...

Кожожаштын көз жашы 0

Кожожаштын көз жашы

(Уламыш) - Мына, мени дагы ырдай баштады,- деди Кожожаш жалама зоо менен сүйлөшүп... - Менин кылымдарга жазылбас каргышка калган өмүрүмдү он сегиз миң ааламга таратып, уккандардын алтымыш эки тамырын сыздатып, жүрөктөрүн канатып, алган жарымды,...

Мөөркан жана анын айрым варианттары 0

Мөөркан жана анын айрым варианттары

«Соң-Көлдүн башы тал менен Соодагер өтөт мал менен» Ак Мөөр мезгилинде ашкан сулуу, акылдуу кыргыздын кыздарынын бири болгон. Эл арасында Мөөр жөнүндө дастандар, уламыштар эл арасында бүгүн да, айтылып келет. Ооба, бул өткөн замандагы...