Помечено: Фирдоуси

Фирдоуси 0

Фирдоуси

Хаким Абулькасим Мансур Хасан Фирдоуси Туси - улуу перс-тажик акыны (935 - 1020 же 1026-жж.) Чыгармалары Сиявуш тууралуу дастан ("Шахнамеден", О.Шакирдин котормосунда)
Фирдоусинин Сиявушу 0

Фирдоусинин Сиявушу

Хаким Абулькасим Мансур Хасан Фирдоуси Тусинин "Шахнамесинин" бир бөлүгү болуп эсептелген Сиявуш тууралуу дастанды Олжобай Шакир акыры которуп бүттү. Улуу чыгыш акынынын бул чыгармасын бул жерден окуй аласыздар.