Метки: Эшмамбет

Эшмамбет Байсеит уулу 0

Эшмамбет Байсеит уулу

Нурмолдого ырдаганы Мечиттен чыккан Нурмолдо Шарият айтат күнүгө. Нашаа чеккен жиндиге Кошулуп алып Нурмолдо Жоро ичет түнүндө. Өлүп, көрүп келгенсип, Бейиш менен тозокту Түшүндүрөт эллине. Ырчы деген ыр ырдайт, Нашаа чегип, мас болуп, Шариятты...