Помечено: Эс тутум

"Көкүрөгүм канааттанды, а көңүлчү?" 0

"Көкүрөгүм канааттанды, а көңүлчү?"

Кыргыз улуттук Т.Абдымомунов атындагы драма театрында элүү жылдан ашуун эмгектенип, бир нече фильмдерде баш каармандарды жараткан, КР эмгек сиңирген артисти Искра РАИМКУЛОВАнын жарым кылым басып өткөн чыгармачылык жолуна кылчая карап, азыркы абалы тууралуу кеп...

Бүт кетебиз. Биздин өмүр - көз ирмем. Бир жакшылык калат элдин эсинде 0

Бүт кетебиз. Биздин өмүр - көз ирмем. Бир жакшылык калат элдин эсинде

Журналисттик кесиптин аркасынан жүрүп, элибиздин азыр аты уламышка айланып бараткан айрым залкар адамдары менен бетме-бет жолуккам. Алар азыр арабызда жок. Ошолордун учкундай жылт этип эсте калгандары жөнүндө азыноолак.