Помечено: эпос

Мамайдын “Манасы” кыргыздарга келди 0

Мамайдын “Манасы” кыргыздарга келди

Кытай кыргыздарынан чыккан Жүсүп Мамай бул кезде кыргызда “Манасты” сегиз урпакка жеткирип айткан жападан-жалгыз манасчы болуп эсептелет. Атүгүл, дастандын буга чейинки эң ири версиясын түзгөн атактуу Саякбай да Манастын бешинчи урпагынан ары ашкан эмес....

Шайлообек манасчы 0

Шайлообек манасчы

Кыргыз профессионал адабиятынын тарыхында кубанычтуу окуя болду. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев "Манас" эпосундагы "Кошой менен Жолойдун күрөшү" деген бөлүм боюнча өз вариантын жазып, "Эки дөөнүн күрөшү" деген ат менен китеп чыгарды. Кыргыз поэзия...

Буудайбек Сабыр уулу, фольклор жыйноочу: "Манас, Семетейдин колума тийбей калган кол жазмаларын табуу керек" 0

Буудайбек Сабыр уулу, фольклор жыйноочу: "Манас, Семетейдин колума тийбей калган кол жазмаларын табуу керек"

Жашоо дегениң түгөнбөгөн күрөш турбайбы... Жанын кашайткан оорусу кыйнап жүрсө да Буудайбек ага өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин чыгармачылык эмгектин үстүндө болду. Көрсө, кайран киши бул жарыкта көрөөр күнү, ичээр суусу түгөнүп баратканын сезимтал жүрөгү...

Түркия “Манас” эпосу кыргыз элине гана таандык баа жеткис мурас экенин ЮНЕСКОго билдирет 0

Түркия “Манас” эпосу кыргыз элине гана таандык баа жеткис мурас экенин ЮНЕСКОго билдирет

Түркия “Манас” эпосу кыргыз элине гана таандык баа жеткис мурас экенин ЮНЕСКОго билдирет. Бул туурасында бүгүн КР Маданият жана маалымат министрлигинде өткөн жыйында Түркиянын “Мармара Групп” фондунун төрагасы Аккан Сувер мырза билдирди. Аккан Сувер...

Андрей Ли: Эр Төштүктүн жолу менен 0

Андрей Ли: Эр Төштүктүн жолу менен

Ушул күндөрү мамлекетибиздин күчтөнүшүн, бутуна туруп кетүүсүн ойлоп, ошого колдон келчү салымын кошкусу келгендер элибизде көп эле экен. Ошолордун бири "Бигим" студиясынын аткаруучу директору Андрей Ли. Андрей менен маек куруп отуруп, жакшылыкты аркалагысы келген...

"Манаска кириш оңой, чыгыш кыйын" 0

"Манаска кириш оңой, чыгыш кыйын"

Ар бир улуттун, элдин өзүнө таандык сыймыгы, чаң жугузбай кастарлаган ыйык нерсеси болору талашсыз. Муундан-муунга өтүп, эчендеген доорлорду басып, учурда улуттун күзгүсү, таянар тоосу болуп турган "Манас" эпосу кыргыз элинин бирден-бир сыймыгы. Тилекке каршы,...

"Манас" эми жазуу түрүндө келди 0

"Манас" эми жазуу түрүндө келди

Айкөл Манас" дастаны кылымдар бою жомок катары айтылып келе жаткан улуу "Манас" эпосун түрдүү имиштерден тазалап, андагы окуялардын реалдуулугун тактап, кээ бир өнүгүү себептерин түшүндүрүп, Манас атабыз тарыхый инсан экендигин далилдөөгө киришүүнүн илимий булагы...

Манасчы "Семетейин" элге сунат 0

Манасчы "Семетейин" элге сунат

Ошентип, мүдүрүлүп жыгылган болуп Семетейди сууга агызып, өзү суудан суурулуп чыгып, үйүрүн көздөй зыр бергенин айтуучу туруктуу болуп калган көркөм ыктарды пайдаланып, суунун киргенине дээрлик дал келишкен сүрөттөлүшүн бере алганын байкап көрөлү:

Манасчы "Семетейин" элге сунат 0

Манасчы "Семетейин" элге сунат

Кыргыз Республикасынын эл акыны, белгилүү манасчы Уркаш Мамбеталиев өз варианты боюнча "Семетей" эпосун кагазга түшүрүп, атайын китеп кылып чыгаруунун үстүндө чымырканып иштеп жүргөн учуру. Чыгармачыл инсан эмеспи, чечекейи чеч болуп редакциябызга сүйүнүч айтып келиптир....

"Манас" жана Чыңгыз 0

"Манас" жана Чыңгыз

Ал аңгемесинин аты "Кайрылып куштар келгиче" деп аталган. Чыгармада Эламан аталган манасчынын образы ачылып, анда "эл өзүнүн тарыхый тагдырын, келечек өмүргө болгон укугун кандайча аңдап билиши, түшүнүшү туурасында айткым келет" (караңыз, 8-том, 228-б.) деген...