Помечено: элчи

Кыргыз элчилеринин  Бейжинге барышы 0

Кыргыз элчилеринин Бейжинге барышы

1758 - жылы жаздын аягы, жайдын башталыш мезгилинде Цин империясынын өкүлдөрү Уэрден, Толунтай, Идамчжаб жана Линьбао кыргыздардын бир далай аймактарына чейин барып ошол кездеги кыргыздардын ханы болгон Маматкул Үчүке уулу менен жолугушуп, эки калктын...