Помечено: Э.Тазабеков

АЙТЫЛБАЙ КАЛГАН СҮЙҮҮНҮН, АРМАНЫ БОЛОТ ЧЕНЕГИС 0

АЙТЫЛБАЙ КАЛГАН СҮЙҮҮНҮН, АРМАНЫ БОЛОТ ЧЕНЕГИС

Кыргыз поэзиясына зор салым кошкон көп кырдуу талант Эркин Тазабеков 70-жылдардан тарта кыргыз элине аты таанылып, өз жүзүн көрсөтө алды. Акындын “Булуттуу кеч”, “Айыл жаштары” аттуу ырлар жыйнактары поэзия сүйүүчүлөрүнүн жүрөгүнөн орун алган. Бул...