Помечено: эскерүү

Баскан жолго кылчайып… же Чыңгызды жоктоо 0

Баскан жолго кылчайып… же Чыңгызды жоктоо

Бир куйруктуу жылдыз жүз жылда бир көрүнөт. Кош куйруктуу жылдыз миң жылда бир көрүнөт. Чыңгыз миң жылда бир көрүнүүчү кош куйруктуу жылдыз эмеспи. 1969-жылдын жай айлары. Отпуска алып диссертация бүтүп калды эле, бүткөн вариантын...

"Жерден жарака кетсе, акындын жүрөгүнөн өтөт" 0

"Жерден жарака кетсе, акындын жүрөгүнөн өтөт"

Тарыхта 7-апрель кандуу күн болуп сакталып калаары анык. Алакандай кыргыздын эртеңин ойлогон элибиз жан үрөп, тамчы канын аябай көкүрөктөрүн снайперлерге тосуп беришти. Төкмө акындарыбыз жүрөк сыздаткан кандуу күндө тилди тишке жашырып тура алышкан жок....

Салижан Жигитов: "Мен көз жумсам, сыртта агайын, дос калар, ... бир гана арман: айтылбастан сөз калар!" 0

Салижан Жигитов: "Мен көз жумсам, сыртта агайын, дос калар, ... бир гана арман: айтылбастан сөз калар!"

Баары өтөт, баары өзгөрөт турмушта Ушул саптар жүрөккө сүртүлүп өтчүдөй болуп кандай таамай айтылган, эртеңин көрүп тургандай. Негизи акылгөй, сөз баккан чеберлер ушинтип айта алат болсо керек. Анткени, бул жашоого түбөлүктүү түркүк болгон эч...