Помечено: Э.Өскөналы

Эркалы Өскөналы 0

Эркалы Өскөналы

* * * Көөлгүгөн көгүш көл кечи, Ай барат калкып кайыкта. Жалындай жашыл теректин Сүрөтү бийлейт жайыкта. Ырдасам толкуйт абаным, Кылчайып айды карадым. Кызык эй, сүйүүң ушубу, Кызыдым ичпей шарабың. Кызжандуу тентек баламын, Кызыгып...