Метки: эн тамга

Кыргыз эн тамгалары 0

Кыргыз эн тамгалары

Ааламдашуу учурунда улуттук баалуулуктарыбыздан жана маданиятыбыздан ажыроо коркунучу туулуп, алардын коомдук турмуштагы мааниси колдонуудан чыгып, унутта калып аткандай туюлат. Алардын бири - байыркы ата-бабаларыбыз тарабынан колдонулуп келген эн тамгалар. Эн тамга – уруу же...