Помечено: элдик ырлар

Элдик ырлар 3

Элдик ырлар

БУРУЛЧАНЫН СЕЛКИНЧЕК (өзүнчө баракта) БЕКБЕКЕЙ Жылкы уурдаган куучунак. Белиңдеги чочморуң, Ыргай эмей эмине? Ыргалып короо кайтарган, Жыргал эмей эмне? Кайтарган короом сак болгой, Эртең бетим ак болгой. Ай караңгы түн экен, Азыр болчу күн...