Помечено: Элдик бий

"Кара жорго" - шайдоот кыргыз бийи 0

"Кара жорго" - шайдоот кыргыз бийи

Буга чейин эл арасына кеңири тараган “илгерки кыргыздар бийлеген эмес” деген түшүнүктү “Кара жорго” деген бир гана ыр-бий жокко чыгарды. “Кара жоргонун" шарапаты менен кыргыз бийлери түп нускасынан жанданып элибизге кайтаар алдында турат. Бул...