Помечено: Е.Евтушенко

Евгений Евтушенко 0

Евгений Евтушенко

АРМИЯ Палатада радиону басаңдатып, жарадарлар баштан сылап - муюп биз, Зимадагы госпиталды тазартып, балдар хору концерт бердик унуткус. Баштагыла дегенди угуп тикийди, деми күчөп, айланайын, баарынын - балдар, кыздар эки катар тизилди алдында ушул...