Помечено: Э.Чопиев

Эсенгул ЧОПИЕВдин сатиралары – кыргыз сатирасынын жетишкендиги... 0

Эсенгул ЧОПИЕВдин сатиралары – кыргыз сатирасынын жетишкендиги...

Акын жана сатирик, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Алишер уулу Эсенгул ЧОПИЕВ кыргыз адабиятына 1950-60-жылдары келген. Анын башка акын-жазуучулардан ушул бүгүнкү өзгөчөлүгү – жок болуу коркунучунда турат деген сатира жанрын сактап калгандыгында жана...