Помечено: Э.Аттокуров

Эртабылды Аттокуров 0

Эртабылды Аттокуров

ЖЕТПЕГЕН БИР ЫСЫК ДЕМ... Жалгыздыкка жаным чыдап көнгөнүм жок, Жабыркаттың... Көпкө күттүм келгениң жок, Жаным кейип, жан дүйнөм жакырланды, Жалгыздыктан а бирок өлгөнүм жок. Көөдөнүмдө бөксөрбөс толгон муңум, Кимге айталам? Чечилип ички сырым. Өкүнүчкө...