Помечено: Д.Казакбаев

Чындыкты жасалмасыз сүрөттөгөн 0

Чындыкты жасалмасыз сүрөттөгөн

“Акты ак, караны кара, жакшыны жакшы, жаманды жаман, адамды адам дей албасак, анда биз кимбиз?” Д.Казакбаев Белгилүү жана таланттуу жазуучу, публицист, сынчы  жана философ  маркум Дайырбек Казакбаев  быйыл 70 жашка толмок. Д. Казакбаев  көп...

Философ жазуучунун адабий жана илимий мурасы 0

Философ жазуучунун адабий жана илимий мурасы

Табияттан даарылган өзүндөгү талант-дараметти сөз өнөрүнө – көркөм прозага жана адамзаттын ааламдык ой жүгүртүү  парасатынын башаты болгон  философия илиминин көшөгөлөрүн  кыргыз окурмандарына өз  тилинде ачып түшүндүргөн терең  мазмундуу эмгектерди жаратууга арнаган философ-жазуучу Дайырбек Казакбаевдин...

Дайырбек Казакбаев 0

Дайырбек Казакбаев

Жазуучу, сынчы жана акын Дайырбек Казакбаев Москвадагы А. М. Горький атындагы бүткүл дүйнөлүк адабият институтун жана М. В. Ломоносов атындагы МГУнун философия факультетинин аспирантурасын бүтүргөн. Философия илимдеринин кандидаты. КМШ мамлекеттик эл аралык жазуучулар уюмунун...
Айланат асманда бир бүркүт 0

Айланат асманда бир бүркүт

(Памфлет) Дайырбек Казакбаев акыркы жылдары Бишкекти таштап: "Мен Талас Университетине көбүрөөк керек окшойм, - жылда эле чакырышат" - деп келишим жолу менен Талас Университетинде иштеп жүргөн. Билимин элге жайылтып, студенттерге өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин...