Помечено: Чонду (Сары) ырчы

Чонду ырчы (Сары ырчы): Жакшысыз калса эл карып, /Аялсыз калса эр карып 0

Чонду ырчы (Сары ырчы): Жакшысыз калса эл карып, /Аялсыз калса эр карып

Кара Таластын Беш-Таш менен Калбанын ашташкан жеринде 1826-жылы жарык дүйнөгө келген Чонду комузун колго алып эл аралап ырдаган ырчы болгон. Ал төкмө ырчы катары адам, жаратылыш, жашоо-турмуш, кедей-дыйкан, жалчы-жакыр, жокчулук менен токчулукту кошуп ырдаган...