Помечено: Чокой баатыр

Чокой батыр 0

Чокой батыр

...Азыркы доордо ата-бабаларыбыздын чыныгы доошун угуучу кез келди. Жаркын, бакубат келечек үчүн кыргыз журту Бейше уулу Чокой баатыр сыяктуу уулдарын кадырлап, урматтап, алардын жасаган иштерин, эрдиктерин кастарлап сактап, кийинки урпактар үчүн жеткире берерине чын...