Метки: Ч.Жумагулов

0

Кыргыз тилиндеги өздөштүрүүлөрдүн жана термин жасоонун бүгүнкү абалы

Редакциядан: Белгилүү түрколог-терминолог окумуштуу Ч.Жумагуловдун кыргыз тилиндеги терминдерди колдонуунун бүгүнкү абалы жөнүндө көлөмдүү макаласын жарыялап баштадык. "Автордун ой-пикирлери 100 пайыз орундуу" деген ойдон алыс болгонубуз менен, анын күйгүлтүккө түшүп айткандарында данек бар экенин танууга...