Помечено: Бугу

Теңир-Тоо койнундагы кыргыз бугучулары 0

Теңир-Тоо койнундагы кыргыз бугучулары

Илгери кыргыз менен бугунун жашоосу ажырагыс болгон. Жараткандын, теңирдин амири менен Улуу Шибердин улуу тоолору менен токойлорунда пайда болгон кыргыз өздөрүн Бугу (олень) менен Багыш (лось) энелерден тараганбыз деп терең ишенишкен. Ошондуктан кыргыздын эң...

Шамен 0

Шамен

- Ханга кун жок, Ормонду бир тууган бугулар өлтүрдү. Анын кунун кууйбуз деп, жарабыз жаңыдан эле айыкпады беле? Бугу элинин тартпаган азабы канча, эми тынчый баштаганда бул оюнду токтот. - Сарбагыштар Ормон хандын кунун...