Метки: Ботобек ырчы

Алайдын таңшык булбулу, ак терменин дулдулу 0

Алайдын таңшык булбулу, ак терменин дулдулу

Алай жергесинде "болсоң Ботобек бол" деген накыл кеп эмгиче эл арасында айтылып калган. "Ботодой боздогон Ботобек ырчы" деп да айтылып келет. Ботобек ырчы ким болгон, ал кимдерге тең ата болуп ырдаган? Алай тоолорунун киндиги...