Помечено: Бердибек Жумаев

Кыргыздын улуттук философиясы жөнүндөгү алгачкы эмгек 0

Кыргыздын улуттук философиясы жөнүндөгү алгачкы эмгек

Окумуштуу Б. Жумабаевдин “Кыргыз дүйнө таанымы” аттуу китеби кыргыз элинин нагыз улуттук философиясынын кагазга түшүрүлгөн үлгүсү катары бааланууда. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин физика жана электроника кафедрасынын доценти Бердибек Жумабаев ЭВМ илиминде голография, лазер...